සියලු ප්රවර්ග
EN

මුල් පිටුව>නිෂ්පාදන>එක්සත් ජනපදයට අලුත්

නිෂ්පාදන

2
2

CLA4806 - MURICA හි සාදන ලදී - 25 වෙඩි

නම: MURICA හි සාදන ලදී

රතු වලිගය Ti රන් අත්ල + රතු පිහිනුම් තරුව, රිදී මකරා සමග රිදී වලිගය රන් ප්ලාම්, කොළ වලිගය Ti රන් පාම් + කොළ පිහිනුම් තරුව, රතු වලිගය Ti රන් අත්ල + රිදී මකරා, කහ වලිගය Ti රන් පාම් + කහ පිහිනුම්.

පරීක්ෂණයක් දැන්

විස්තර

වර්ගය: 500 ග්රෑම් රිපීටර්

ප්‍රමාණය: 250 * 250 * 200MM

කැලිබර්: 30 මි.මී

වෙඩි තැබීම: 25

NEC: 500

සීබීඑම්: 0.06

ඇසුරුම් කිරීම: 4/1