සියලු ප්රවර්ග
EN

මුල් පිටුව>නිෂ්පාදන>එක්සත් ජනපදයට අලුත්

නිෂ්පාදන

14
14

CLA5041 - ජයග්‍රාහී ස්ථාන

නම: ජයග්‍රාහී ස්ථාන

වර්ණවත් මාළු, රතු වසන්ත/සිව්ලර් ඩ්‍රැගන්+රතු තරු, රිදී වලිගය සිට රන්වන් වසන්තය/රිදී විලෝ+නිල් තරු, රිදී වසන්තය/කැපූ+රතු/කොළ තරු

පරීක්ෂණයක් දැන්

විස්තර

වර්ගය: 500 ග්රෑම් ෆවුන්ටන්

ප්රමාණය: 380/170x180x200mm

කැලිබර්: 18/20 මි.මී

වෙඩි තැබීම: 12

NEC: ග්‍රෑම් 500 යි

සීබීඑම්: 0.095

ඇසුරුම් කිරීම: 6/1


Featured පඩක්ට්ස්,