සියලු ප්රවර්ග
EN

මුල් පිටුව>නිෂ්පාදන>එක්සත් ජනපදයට අලුත්

නිෂ්පාදන

24
24

CLA5043

නම: දෙවියන් වහන්සේ තුළ අපි විශ්වාස කරමු

රතු සහ කොළ පිපෙන මල් / රන් සහ රිදී වසන්තය / රතු සහ කොළ + රන් ඉරිතැලීම්

රිදී මකරා+රතු /රන් සහ රිදී වසන්ත / රතු සහ කොළ ලේසර්.

පරීක්ෂණයක් දැන්

විස්තර

වර්ගය: උල්පත්

ප්‍රමාණය: 140x120x150mm

කැලිබර්: 18 මි.මී.

වෙඩි: 2

NEC: ග්‍රෑම් 200 යි

සීබීඑම්: 0.07

ඇසුරුම් කිරීම: 24/1

Featured පඩක්ට්ස්,