සියලු ප්රවර්ග
EN

මුල් පිටුව>නිෂ්පාදන>එක්සත් ජනපදයට අලුත්

නිෂ්පාදන

7
7

CLA5044 - ඩොරේමන්

නම: ඩොරේමන්

නිල්, රතු ගිනි කන්දක්, රන් කැඩුම් සහිත රන් සිල්ක් ක්රයිස්; රතු, රන් රිදී ගිනි කන්දක්, රතු/කොළ ලේසර් ආලෝකය සහිත රිදී මකරා.

පරීක්ෂණයක් දැන්

විස්තර

වර්ගය: 200 ග්රෑම් ෆවුන්ටන්

ප්රමාණය: 160x65x185MM

කැලිබර්: 18 මි.මී

වෙඩි තැබීම: 2

NEC: ග්‍රෑම් 200 යි

සීබීඑම්: 0.055

ඇසුරුම් කිරීම: 24/1