සියලු ප්රවර්ග
EN

මුල් පිටුව>නිෂ්පාදන>එක්සත් ජනපදයට අලුත්

නිෂ්පාදන

CLA5045缩小尺寸
CLA5045缩小尺寸

CLA5045 - විනෝද කලාපය

නම: විනෝද කලාපය

සුදු සකුරා, රන් විලෝ නිල්, රිදී ඩ්‍රැගන් රතු තරුව, ගින්කෝ කොළ තරුව, රිදී ගිනි කන්ද/රතු/නිල් සහිත රන් ඔටුන්න

පරීක්ෂණයක් දැන්

විස්තර

වර්ගය: 200 ග්රෑම් ෆවුන්ටන්

ප්රමාණය: 220x130x220MM

කැලිබර්: 18 මි.මී

වෙඩි තැබීම: 5

NEC: ග්‍රෑම් 200 යි

සීබීඑම්: 0.060

ඇසුරුම් කිරීම: 8/1


Featured පඩක්ට්ස්,