සියලු ප්රවර්ග
EN

මුල් පිටුව>නිෂ්පාදන>එක්සත් ජනපදයට අලුත්

නිෂ්පාදන

6003
6003

CLA6003 - BLOW SKY-HIGH - 388 වෙඩි

නම: CLA6003

රතු සිට cracklings, කොළ සිට cracklings, රතු සිට chrys, කොළ සිට chyrs දක්වා.

පරීක්ෂණයක් දැන්

විස්තර

වර්ගය: රෝම ඉටිපන්දම

ප්රමාණය: 63x810mm

කැලිබර්: 10 මි.මී

වෙඩි තැබීම: 388

NEC: ග්‍රෑම් 75 යි

සීබීඑම්: 0.0690

ඇසුරුම් කිරීම: 18/1