සියලු ප්රවර්ග
EN

මුල් පිටුව>නිෂ්පාදන>යුරෝපා සංගම් වෙලඳපොල>නිශ්ශබ්ද නිෂ්පාදන

නිෂ්පාදන

විස්තර

වර්ගය: වෙඩි නල බැටරි

තරම: 450x220x225mm

කැලිබර්: 30 මි.මී.

වෙඩි: 32

NEC: ග්‍රෑම් 496 යි

සීබීඑම්: 0.054

ඇසුරුම් කිරීම: 2/1