සියලු ප්රවර්ග
EN

මුල් පිටුව>නිෂ්පාදන>යුරෝපා සංගම් වෙලඳපොල>දුම්

නිෂ්පාදන

විස්තර

වර්ගය: දුම්

ප්‍රමාණය: 60x87mm

කැලිබර්: --මි.මී

වෙඩි: 1

NEC: ග්‍රෑම් 90 යි

සීබීඑම්: 0.037

ඇසුරුම් කිරීම: 24/4