සියලු ප්රවර්ග
EN

මුල් පිටුව>නිෂ්පාදන>යුරෝපා සංගම් වෙලඳපොල>දුම්

නිෂ්පාදන

විස්තර

වර්ගය: දුම්

ප්‍රමාණය: 35x200mm

කැලිබර්: 8 මි.මී.

වෙඩි: 1

NEC: ග්‍රෑම් 50 යි

සීබීඑම්: 0.048

ඇසුරුම් කිරීම: 36/5