සියලු ප්රවර්ග
EN

මුල් පිටුව>නිෂ්පාදන>යුරෝපා සංගම් වෙලඳපොල>දුම්

නිෂ්පාදන

විස්තර

වර්ගය: දුම්

ප්‍රමාණය: 23x70mm

කැලිබර්: 18 මි.මී.

වෙඩි: 1

NEC: ග්‍රෑම් 6 යි

සීබීඑම්: 0.018

ඇසුරුම් කිරීම: 72/5