සියලු ප්රවර්ග
EN

මුල් පිටුව>නිෂ්පාදන>යුරෝපා සංගම් වෙලඳපොල>දුම්

නිෂ්පාදන

s2-4
s2-4

CLE7032-ඩබ්ලිව්

නම: සුදු දුම

සුදු දුම

පරීක්ෂණයක් දැන්

විස්තර

වර්ගය: දුම්

ප්‍රමාණය: 82x130mm

කැලිබර්: --මි.මී

වෙඩි: 1

NEC: ග්‍රෑම් 180 යි

සීබීඑම්: 0.026

ඇසුරුම් කිරීම: 24/1