සියලු ප්රවර්ග
EN

මුල් පිටුව>නිෂ්පාදන>යුරෝපා සංගම් වෙලඳපොල>දුම්

නිෂ්පාදන

106
106

CLE7034-BLU M18 දුම් අත්බෝම්බය

නම: නිල් දුම

නිල් දුම

පරීක්ෂණයක් දැන්

විස්තර

වර්ගය: දුම්

ප්‍රමාණය: 60x155mm

කැලිබර්: --මි.මී

වෙඩි: 1

NEC: ග්‍රෑම් 95 යි

සීබීඑම්: 0.014

ඇසුරුම් කිරීම: 12/1